Press

Känslan och samspelet mellan hund och människa är viktiga för oss på Axess.
Därför har vi eftersträvat en tydlig profil på hur våra produkter exponeras.
Här finns därför tillgång till logotyp, bilder m m att använda i marknadsföring av Axess produktsortiment.
Stäm gärna av med oss innan du använder vår logotyp och det bildmaterial vi tillhandahåller.

Saknar du något hör av dig till någon av nedstående personer.

Vid frågor kring övergripande marknadsföring kontakta
Arona Foderfabrik
0140-305 10

För tekniska frågor kontakta
Byrån Kommunikation AB
076-013 00 53