Integritetspolicy

Arona Foderfabrik AB, är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter.

Rättigheter för dig som personuppgiftslämnare

Arona Foderfabrik månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen axess.nu. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

På den här sidan finns en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare.

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den informationen används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/den information du begärt.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Sådana samarbetspartners är personuppgiftsbiträden åt Arona Foderfabrik.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.

Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs här.

Syften

 • Hålla dig löpande informerad via e-post då vi har ny information kring våra tjänster
 • Informera dig om aktiviteter du kan vara intresserad av att delta på.
 • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar.
 • Behandla dina förfrågningar och beställningar

INFORMATION TILL MEDLEMMAR

Arona Foderfabrik sparar endast personuppgifter kring medlemmar som behövs för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap. Vi behöver uppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap som namn, adress e-postadress, telefon samt uppgifter om din verksamhet såsom bankuppgifter för utbetalning av rabatter. Personuppgifter förvaras säkert i vårt medlemsregister och delas ej med tredje part. Du har alltid rätt att begära att Arona Foderfabrik tar bort eller korrigerar informationen om dig eller att avsluta ditt medlemskap.

INFORMATION OM BESTÄLLNINGAR

Arona Foderfabrik sparar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp enligt den lagliga grunden fullföljning av avtal. Uppgifter som kundnummer, namn, postadress, epost och telefonnummer är behandlingar som utförs vid till exempel leveranser och reklamation. Lagringstiden sker i regel enligt bokföringslagen. Du kan alltid begära att vi tar bort dina uppgifter från vårt register. Om personuppgifterna inte lämnas kan vi tvingas att neka dig köpet.

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och registrerar bara de uppgifter som vi behöver för det syfte som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att:

 • Ta del av den information som vi lagrar om dig
 • Begära att informationen om dig ändras eller uppdateras
 • Begära att informationen om dig raderas och tas bort
 • Begära att informationen lagras men inte längre kan knytas till dig som person.

Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Vi kommer behandla din begäran att så snabbt som möjligt och därefter underrätta dig.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till axess@axess.nu. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har också rättighet att få information, genom e-postmeddelande från oss, om intrång i vårt dataregister sker.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till: axess@axess.nu

Säkerhet

Då du lämnar dina personuppgifter till Arona Foderfabrik skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSL säkerhet på vår webbplats.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU.

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Arona Foderfabriks behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta axess@axess.nu.

Länkar

På axess.nu finns länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till axess@axess.nu.

Ansvarig

Personuppgiftsansvarig för organisationens insamling av personuppgifter är Arona Foderfabrik AB, org.nr: 556559-6466, med adress Lugnavägen 5, 573 61 Sommen

Arona Foderfabrik s integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen. Publicerad 2021-11-29
Datainspektionen.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Arona Foderfabrik AB
Lugnavägen 5
573 61 Sommen
axess@axess.nu 

Cookiepolicy

Vad är cookies?

En cookie är en liten fil som innehåller en sträng av tecken som skickas till din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen, tillåter cookien att webbplatsen känner igen din webbläsare. På så sätt kan informationen du tidigare angett hämtas, så att du enkelt kan använda anpassade funktioner. Cookies kan lagra användarpreferenser och annan information för att förbättra din upplevelse eller användas för att spåra dig när du navigerar till andra webbplatser.

Vilka typer av cookies används på denna webbplats och hur används de?

Nödvändiga 
Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, anonymt.

Funktionella 
Funktionella cookies hjälper till att utföra vissa funktioner som att dela innehållet på webbplatsen på sociala medieplattformar, samla in feedback och andra tredjepartsfunktioner.

Prestanda 
Prestandacookies används för att förstå och analysera webbplatsens nyckelprestandaindex, vilket hjälper till att leverera en bättre användarupplevelse för besökarna.

Analys och mätning 
Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om mätvärden för antalet besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla, etc.

Marknadsföring 
Annonscookies används för att ge besökarna relevanta annonser och marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare över webbplatser och samlar in information för att tillhandahålla anpassade annonser.

Okategoriserade 
Andra okategoriserade cookies är de som analyseras och som ännu inte har klassificerats i en kategori.

Den fullständiga listan över aktiva cookies som på denna webbplats och de syften de utför listas enligt följande:

KakaTypVaraktighetBeskrivning
Nödvändiga
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
Analys & mätning
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_gat_gtag_UA_62322424_11 minuteSet by Google to distinguish users.
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.

Mer specifik information om några av de cookies som serveras via denna webbplats, om de anges ovan, presenteras nedan.

Google Analytics 
När du använder tredjeparts-cookies av Google Analytics kommer uppgifterna att delas med Google, vänligen hitta mer information här och se även Google Analytics sekretesspolicy här för information om hur de behandlar personuppgifter.

YouTube-cookies 
Vår webbplats kan bädda in YouTube-videor med YouTubes integritetsförbättrade läge. Det här läget kan ställa in marknadsföringskakor på din dator när du klickar på YouTubes videospelare.

Observera att vi inte har någon kontroll över hur informationen i dessa cookies används och inte heller har vi tillgång till den.

Sociala cookies 
Denna webbplats kan integreras med följande sociala plattformar som oberoende kan sätta marknadsföringskakor på din dator:

 • Facebook (se deras integritetspolicy för mer information)
 • Instagram (se deras integritetspolicy för mer information)
 • Twitter (se deras sekretesspolicy för mer information)

Observera att vi inte har någon kontroll över hur informationen i dessa cookies används och inte heller har vi tillgång till den.

Din kontroll över cookies

Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller avvisa cookies. Det gör du genom att ange dina preferenser på cookie-bannern som visas när du går in på denna webbplats.

Förutom att utöva dina cookie-preferenser genom cookie-bannern kan du begränsa (blockera eller ta bort) cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Om du begränsar användningen av cookies kommer du inte att kunna använda alla interaktiva funktioner på denna webbplats. Sättet på vilket du kan begränsa cookies varierar från webbläsare till webbläsare. Du bör därför besöka din webbläsares hjälpmeny för mer information.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna cookiepolicy, vänligen kontakta axess@axess.nu

Cookiepolicyn för denna webbplats uppdaterades senast den 22-03-23.