Om Arona

Specialister på svenskt hundfoder sedan 1981

Det som startade i liten skala i småländska Sommen 1981, har med tiden utvecklats till en av Sveriges modernaste produktionsanläggningar för hundfoder.
Idag marknadsför Arona med stor framgång egna varumärken som Axess och Tasty mot fackhandel, dagligvaruhandel och jaktlag i Sverige. År 2014 tog vi beslut om en stor nysatsning som innebar att vi investerade 22 mnkr i toppmoderna produktionslinjer. Därmed har vi en tillverkningskapacitet på 35 tusen ton per år och kan även åta oss legokörningar för EMV/private label.
Tillverkningen sker uteslutande i Sverige, där produktionsmetoder, hantering och lagring följer Jordbruksverkets rigorösa regelverk. I praktiken betyder det att restriktionerna är lika stränga som för livsmedelshantering.

Lika måna om hundens kosthållning som om vår egen

Näringssammansättning, smak och smältbarhet är A och O när det gäller hundmat. Det handlar ju inte bara om vad våra husdjur får i sig, utan vad de tillgodogör sig. Därför lägger vi stor vikt vid produktutveckling och har ett nära samarbete med veterinärer, agronomer och nutritionister i framställande av recept.
Så långt det överhuvudtaget är möjligt använder vi lokalt eller regionalt framställda råvaror. Genetiskt modifierade organismer (GMO) och animaliska produkter från djur som behandlats med antibiotika eller tillväxthormoner, förekommer överhuvudtaget inte.

Därför är våra foder är anpassade efter hundens aktivitetsnivå och livsfas

Det finns flera faktorer som påverkar hundens hälsa och välbefinnande, men egentligen bara en som vi som hundägare har fullständigt kontroll över: nämligen näringsintaget. Att en hårt arbetande hund behöver mer energi än en mindre aktiv säger sig självt. Därför anpassar vi sammansättningen av fodret till hundens aktivitetsnivå. Eftersom du känner din hund, och vet hur aktiv den är, blir det också lätt för dig att välja. Det är grunden i vår näringsfilosofi.

3 snabba om Arona

Vår näringsfilosofi: Hundar har olika aktivitetsnivå och bör utfodras därefter.
Ledord i tillverkningen:

  • Svenskproducerat
  • Naturliga råvaror
  • 100% smakgaranti

Kapacitet: 4 ton/tim = 35 tusen ton/år

Miljön ligger oss varmt om hjärtat

Omsorgen om miljön går igen i allt vi gör, ifrån produktionen av fodret ända till hur den tomma foderpåsen ska sorteras. En konkret åtgärd har varit att byta ut olja mot pellets. Det svenska öppna landskapet ligger oss också varmt om hjärtat. Därför prioriterar vi svenska råvaror från svenska leverantörer, vilket i förlängningen gör att vi minimerar transporter och bidrar till mindre utsläpp. I vetskap om att det lilla gör stor skillnad, hoppas vi att du vill hjälpa oss att hjälpa miljön genom ett aktivt val av hundfoder.