Undvik skadedjur med fodertunna

Varför och var finns dom?

Med våren och sommarens värme vaknar alla våra insekter till liv. I naturen gör de flesta nytta men kommer de in i våra hem klassas de som skadedjur. Dessa är alltid på jakt efter föda.

Vi på Arona Foderfabrik vill givetvis tillverka foder med så hög smaklighet som möjligt vilket tyvärr innebär att det inte bara smakar gott för våra hundar utan även för ”de ovälkomna gästerna” dvs skadedjuren.

Vilka kan du dessa skadedjur vara?

Insekter som i fodersammanhang räknas som skadedjur lockas av hög värme vilket krävs för deras utveckling. Denna utveckling sker i fyra steg: ägg, larv, puppa och färdig insekt.

Fläskängern är en skalbagge och anses utomhus vara en tillgång som renhållare men när den kommer inomhus ses som ett skadedjur. Den lever på olika varor av animaliskt ursprung.

Fläskängrar fungerar som en renhållningsarbetare i naturen. Där tar den hand om döda smådjur, som fåglar och möss.  Förra sommarens övergivna getingbo kan också vare en energikälla.

Den kan flyga, och under vår, sommar och höst tar den gärna sig in i våra hem. Den söker sig till feta och animaliska produkter, som ex torrfoder i öppna förpackningar. Eftersom Fläskängern tycker om fett söker den gärna sig till köksfläkten och kanalerna till denna. Den äter även rester av bla kött, ost och torkad fisk.

Skalbaggen är utsträckt ovala cirka 6-12 mm och känns igen på ett ljust tvärband med 6-8 små svarta fläckar. Larverna är 10-15 mm och mörkt bruna med lång behåring. Vid förpuppning kan larven gnaga sig in i hårda material tex trä. Utvecklingstiden ägg- skalbagge är vanligen 2-3 månader eller längre.

Goda råd för att ta bort fläskängrar i ditt hem, vanligtvis i köket.

Töm skåp och lådor. Ta bort eventuellt hyllpapper. Rengör lådor och hyllor noga. Använd helst dammsugare för att få bort djur och smulor ur vinklar och vrår. För att vara säker på att insekterna inte sprids bör dammsugarpåsen förseglas med en plastpåse och frysas innan man slänger den i soporna.

Undersök varorna innan de sätts tillbaka. Angripna varor kastas. Innan de slängs bör de läggas i en försluten förpackning, för att inte spridas, och sedan frysas i en frysbox i en vecka eller värmas till mer än 55°C i mer än en timme. Lätt angripna varor kan också värmebehandlas eller frysas, se ovan.

Vad gör Arona Foderfabrik i fabriken för att förebygga skadedjur?

I de flesta fall då skadedjur förekommer i foder upptäcks detta i butik eller hos slutkonsumenten och det är mycket sällan som orsaken till problemet finns i fabriken. Vi ställer höga krav på leverantörerna av de råvaror som vi använder i våra foder. När vi tillverkar torrfoder går alla ingående råvaror genom en extrudering. Extruderingen innebär att råvarorna kokas i ungefär 100 grader under högt tryck. Denna behandling gör att inga ägg, larver eller färdiga insekter överlever. Efter extruderingen torkas, kyls och packas fodret inne i fabriken. För att minimera förekomsten av skadedjur inne i fabriken finns stränga kontroll- och rengöringsrutiner för varje steg i tillverkningsprocessen. Varje vecka stoppar man produktionen och hela fabriken rengörs noggrant. Denna rengöring tar 6 timmar.

Så här undviker du att skadedjur kommer åt ditt foder

Torrfoder som innehåller en mängd råvaror som var för sig är attraktiva för skadedjur måste lagras som vanliga livsmedel, det vill säga i en ren miljö, torrt och svalt. Redan i butiken ska man se på påsen med torrfoder med samma kritiska ögon som man betraktar en förpackning med havregryn eller mjöl. Är förpackningen hel och ren?

I många butiker är lagerutrymmet litet. Det är viktigt att hålla fönster och dörrar stängda till lagret så att inte skadedjur och skadeinsekter tar sig in. Men försök ändå att hålla en så låg temperatur som möjligt där torrfodret lagras så blir miljön mindre attraktiv för skadeinsekter. Detta är speciellt viktigt under våren och sommaren, när insekterna vaknar till liv och blir aktiva.

Råd

  • Förvara fodersäcken i en ren miljö, torrt och svalt.
  • När säcken öppnats bör den förvaras i ett lufttätt kärl av plast eller metall som förhindrar att skadedjur kommer åt produkten. Ett tätslutande kärl bevarar också smaken och näringsvärdet längre!
  • Om det hamnar foderbigar utanför fodertunnan, städa upp foderbitarna, så att de inte lockar till sig insekter som kan komma flygande utifrån. Tänk på att även gnagare lockas av foderspill.
  • Förvara inte foder i  garage, uterum, förråd och pannrum. Detta är inga bra platser eftersom portar eller dörrar ofta är öppna under sommarhalvåret, hygienen är emellanåt inte heller den bästa. I varma utrymmen är risken också större att fettet i fodret härsknar.

Om jag nu hittar skadedjur i säcken, vad gör jag?

Skulle du som butikspersonal eller din kund hitta skadedjur i ett torrfoder är detta givetvis ingen trevlig upplevelse. Oftast reagerar vi med förskräckelse och vill så snabbt som möjligt göra oss av med fodersäcken och dess innehåll. En helt naturlig reaktion, men försök att stanna upp och fundera lite innan du slänger säcken:

  • Hur ser krypen ut ?
  • När är fodret tillverkat?
  • Var och när är fodret köpt?
  • Hur har den förvarats?

Dessa uppgifter är viktiga för oss som tillverkare för att vi ska kunna undersöka i vilket led som skadedjuren kan ha kommit åt fodret, och vilka åtgärder vi ska vidta.

Min hund har ätit av fodret, är det farligt?

Inom veterinärkåren har man inte kunnat konstatera att det skulle vara farligt. Larverna överlever inte i magtarmkanalen utan bryts ned och följer med den naturliga vägen ut. Det finns alltså ingen anledning att avmaska en hund som har utfodrats av skadedjursangripet foder.

Att upptäcka skadedjur i sitt foder är ingen trevlig upplevelse. Kom dock ihåg att rätt hantering och förvaring av ditt torrfoder är A och O när det gäller att slippa detta. Om du som kund upplever något fel på ditt foder är du alltid välkommen att ta kontakt med oss på Arona Foderfabrik. Vi är mycket tacksamma för all återkoppling vi får och detta är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Bilder, källa, foto: Anticimex.