Produktion & kvalitet

En av Sveriges modernaste produktionsanläggningar för hundfoder

Arona Foderfabrik har en av Sveriges modernaste foderfabrik för tillverkning av smådjursfoder (Petfood). Under 2014 investerade vi i en hel ny produktionslinjen vilket innebär att tillverkningen sker efter den modernaste tekniken. Produktionsvolymen är 5 ton/timme vilket ger en årsvolym på 35 000 ton.